Bottar är bättre på att lösa CAPTCHA än människor

Postat:
12:03 - 2023-08-14
Skribent:
| Lars A
Kommentarer:
3

CAPTCHA står för ”completely automated public Turing test to tell humans and computers apart” och är ett sätt för hemsidor och appar att försöka verifiera att användaren faktiskt är en människa och inte programkod. Dessa robotfilter har blivit alltmer avancerade med tiden – men det gäller även bottarna som försöker kringgå testerna.

Enligt en studie av University of California har bottarna rentav blivit bättre på att lösa CAPTCHA än människor. Studien genomfördes på över hundra olika hemsidor. Tusen människor med olika bakgrunder, åldrar och kön fick lösa tio robotfilter. Bottarna slog människorna gällande både precision och hastighet med råge.

Forskarna uppmanar till bättre och mer dynamiska sätt att blockera bottar, eftersom dagens robotfilter ändå inte anses vara effektiva och därför mest bara utgör ett irritationsmoment. Google har i snart ett årtionde försökt göra robotfiltren mer friktionsfria för människor genom Recaptcha, som i regel bara kräver ett enda klick. Huruvida Recaptcha ingick i studien framgår inte av källan.

Studien har inte referentgranskats.