Det här gäller när roamingen inom EU upphör i juni

Postat:
14:01 - 2017-04-27
Skribent:
| Lars A
Kommentarer:
62

För snart två år sedan fastställdes att roamingavgifterna inom EU/EES kommer att slopas från och med juni 2017. Den 15 juni träder de nya reglerna i kraft och det kan vara läge att ta upp vad som faktiskt gäller.

Precis som nämndes 2015 kan operatörer ”förhindra missbruk” genom att ta ut avgifter, trots att roamingavgifterna upphör. Tanken är att kunder inte ska kunna använda roaming permanent för att exempelvis dra fördel av ett annat lands lägre priser.

Om du till större delen (mer än 50 procent) använder ett abonnemang i ett annat EU-land under en fyramånadersperiod har operatörer rätt att ta ut en avgift. Det är värt att tänka på innan du låser dig till en svensk operatör om du planerar att bosätta dig i ett annat EU-land längre tid än så.

Operatörer har vidare rätt att sätta en gräns för datatrafiken. Om du har ett abonnemang med obegränsad data i Sverige kan du inte kallt räkna med att kunna surfa obegränsat inom EU. Kolla med din operatör vad som gäller.

Ifall en operatör går med förlust på grund av roamingen kan de avslutningsvis söka tillstånd hos Post- och telestyrelsen (PTS) för att ta ut en särskild avgift för roaming som täcker upp förlusten.