EU kan börja kräva att telefoner har batterier som är lätta att byta ut

Postat:
11:16 - 2022-12-20
Skribent:
| Lars A
Kommentarer:
79

EU kan få ett nytt regelverk gällande batterier som ser ut att gynna miljön och konsumenter, men som kan göra det tuffare för tillverkare och teknikjättar. Reglerna täcker in batteriers hela livscykler från tillverkningen till användningen och återvinningen.

Batterier behöver exempelvis skapas med en viss mängd återvunnet material (procentsatsen varierar beroende på materialet). Den del av regelverket som mest berör smartphones är att ”portabla batterier” ska vara enkla att ta bort och ersätta på egen hand.

Three and a half years after the entry into force of the legislation, portable batteries in appliances must be designed so that consumers can easily remove and replace them themselves

Förr om åren var löstagbara batterier mer eller mindre en självklarhet, då smartphones levererades med lösa batterier i kartongen som kunder fick sätta i själva. Idag, när nästan alla smartphones har helt slutna konstruktioner och är svåra att komma in i, vore en dylik regel omvälvande för branschen.

Ett löstagbart bakstycke gör det svårare att vattensäkra telefoner och få till en hög IP-klassning, men det är knappast en omöjlighet: Samsung har redan erbjudit kombinationen i flera telefoner. Genom enkla batteribyten kan en tre år gammal smartphone bli så gott som ny igen.

Regelverket har inte klubbats än utan väntar på godkännande från Europeiska rådet och Europaparlamentet.

Senaste artiklarna om EU

→ Se fler artiklar om ämnet