Google Bard börjar bli läskigt bra som uppslagsverk [Opinion]

Postat:
14:07 - 2023-11-03
Skribent:
| Lars A
Kommentarer:
37

För vetgiriga som ofta vill veta mer om olika ämnen och få svar på frågor kan Googles chattbott Bard vara ett mycket praktiskt verktyg. Istället för att googla funderingar eller använda uppslagsverk likt Wikipedia kan Bard ofta ge insiktsfulla, koncisa och välformulerade svar – inklusive punktlistor – om i stort sett vilket ämne som helst.

Till skillnad mot Google-assistenten som mest lämpar sig för frågor som har korta svar (likt ”vad är världens högsta byggnad?”) kan Bard tillhandahålla analyser och ge ökad insyn i olika frågor och ämnen. Om du har en specifik infallsvinkel för ett ämne kan Bard vara särskilt smidig jämfört med att hitta rätt sektion i uppslagsverk.

Vi har använt Bard på engelska och kan därför inte uttala oss hur chattbotten fungerar på svenska, men på engelska har Bard redan blivit imponerande kompetent. Ofta är det enklare och snabbare att bara fråga Bard än att googla.

Varför var Marie Antoinette en kontroversiell figur? Hur länge samexisterade neandertalare och homo sapiens? Varför döptes K2 till K2? När kallades andra världskriget för första gången andra världskriget? Sammanfatta Japans historia i tio punkter. Vilken region var mest inflytelserik för 4000 år sedan? Hur uppstod Yakuza?

Berätta tio saker om Meryl Streep. Vad inspirerade David Lynch till att bli filmskapare? Rekommendera 15 bra kriminalfilmer från 70-talet. Lista 15 bra sci-fi-serier från senaste 20 åren. Förklara svarta hål så enkelt som möjligt. Vad har Windows on Arm för begränsningar? Förklara hur allra första kameran fungerade. Vilka historiska felaktigheter innehåller serien Rome? Vad var omständigheterna kring Keith Moons bortgång?

Med andra ord, fråga om vad som helst och Bard har svar. Allt detta och dylika frågor är förvisso lätt att få reda på manuellt men Bard gör det mycket enklare, genom att svaret tillhandahålls omedelbart och att man själv kan välja den exakta infallsvinkeln. Som att ha personlig tillgång till en historiker.

Många vänder sig idag till Googles sökmotor för att få svar på frågor. Att chattbottarna har svar på allt kan på sikt förändra hur vi tillgodogör oss information på internet, och kraftigt minska trafiken till olika typer av hemsidor. Varför bemöda sig att söka och leta runt på internet när man kan få ett direkt svar på ett par sekunder?

Google har redan implementerat en stor språkmodell, en chattbott, i sökmotorn som ger raka svar på frågor men det är än så länge bara ett begränsat experiment. Chattbottar som baseras på stora språkmodeller är förstås otroligt mångsidiga och att använda Bard som ett allvetande uppslagsverk är bara att skrapa på ytan av vad en assistent likt Bard kan utnyttjas till.

En begränsning som måste understrykas är att chattbottarna fortfarande har en tendens att hitta på saker och de kan ha fel, så det gäller att faktagranska och ha ett kritiskt öga och inte köpa allt som sägs med hull och hår – något som även gäller internet som helhet. Bard anger källhänvisningar till svaren så att källorna kan granskas, och Bard påpekar även ifall resultat från Google avviker från svaret.

Bard är än så länge bara tillgänglig på webben men kommer integreras i Android framöver och få funktioner från Google-assistenten.