Google berättar hur Androids ljudlatens förbättrats

Postat:
14:52 - 2021-03-08
Skribent:
Lars A
Kommentarer:
9

Google har under de senaste fyra åren vidtagit en rad åtgärder för att förbättra ljudlatensen i Android. Dessa åtgärder tillsammans med en ökad fokus på ljudlatens från tillverkare har fört med sig betydande förbättringar i ekosystemet.

I januari 2017 låg ljudlatensen i snitt på 109ms (round-trip) för de 20 populäraste Androidmobilerna. I januari i år hade latensen sjunkit till 39ms. Skillnaden mellan högsta och lägsta latensen i telefoner var även betydligt högre för fyra år sedan. Användarupplevelsen är med andra ord mer konsekvent idag.

Förbättringarna gör enligt Google att Android idag lämpar sig bättre för ljudappar som arbetar i realtid. Google säger samtidigt att de har mycket arbete kvar att utföra. En latens på 20ms eller mindre krävs för professionella ljudappar i Android och ett snitt på 10ms är Googles långsiktiga mål.