Google Drive har fått en spam-mapp

Postat:
10:18 - 2023-05-17
Skribent:
| Lars A
Kommentarer:
1

Google Drive erbjuder numera en dedikerad mapp avsedd för spam, i stil med den i Gmail. Vi ser spam-mappen i Drive på webben men ännu inte i Androidappen. Finessen ska dock bli tillgänglig för alla plattformar.

På webben ligger spam-mappen ovanför papperskorgen i menyn till vänster. Precis som för papperskorgen raderas allt material i spam-mappen automatiskt efter 30 dagar. Vad är då skillnaden mellan att bara radera en fil som delats med oss fastän vi inte vill, och att lägga den i spam-mappen?

Google skriver att när en oönskad fil flyttas till spam-mappen så avprenumereras användaren, vilket förhindrar kommentarer, delning och push-aviseringar. Användare kan även rapportera filen och välja att blockera avsändaradressen. Ett dokument som felaktigt har placerats i spam-mappen kan flyttas därifrån.

When an unsolicited file is moved to the spam folder, you will be unsubscribed, preventing all comment, sharing, and mobile push notifications for the file. Once unsubscribed, you will not be able to find the file anywhere in Drive outside of your spam folder.