Google Meet får ”speaker separation” på Pixel 7

Postat:
11:09 - 2023-04-04
Skribent:
| Lars A
Kommentarer:
1

De som har en Pixel 7 eller Pixel 7 Pro och använder videosamtalstjänsten Google Meet ska få en ny funktion kallad ”speaker separation” på engelska. När inställningen aktiveras kommer ljudet från de övriga deltagarna i videosamtalet att komma från samma håll som deras position på skärmen.

Detta är tänkt att göra det lättare att särskilja olika talare och höra var de kommer från, vilket enligt Google även ökar inlevelsen och dynamiken. Finessen började skickas ut igår och ska ha nått alla behöriga Pixel 7-användare inom två veckor.

If you’re using Google Meet with a Pixel 7 or Pixel 7 Pro device, you can opt to use speaker separation for your meetings.

When turned on, you’ll hear the audio of other participants from different directions based on their position on screen. This makes it easier to distinguish different speakers and hear where they’re coming from for a more immersive, dynamic experience.