Googles väderapp börjar visa datum i prognoserna

Postat:
15:11 - 2024-07-07
Skribent:
| Lars A
Kommentarer:
2

En märklig miss i Googles i övrigt kompetenta väderapp har varit att prognoserna inte visat datum utan bara veckodagar. Att kunna se vilka datum prognoserna avser är allmänt praktiskt. Du kanske ska ha en utflykt ett visst datum, utan att veta dagen. Det är dessutom smidigt att helt enkelt se hur långt fram prognoserna sträcker sig tidsmässigt.

Nu har Google lyckligtvis lagt till datum i tiodygnsprognosen, bredvid dagarnas namn. Datumen började dyka upp kring månadsskiftet och bör nu vara allmänt tillgängliga. Törs vi hoppas på att Google kommer släppa en regelrätt väderapp senare i år istället för att baka in allt i Google-appen?