Krav på pant för mobiltelefoner i sakpolitisk överenskommelse mellan S, C, L och MP

Postat:
14:32 - 2019-01-12
Skribent:
| Swedroid-redaktionen
Kommentarer:
59

I somras framförde socialdemokraterna ett förslag om att införa pant på mobiltelefoner liknande det system som finns för PET-flaskor och aluminiumburkar. Avsikten med förslaget är enligt Åsa Westlund, miljöpolitisk talesperson för S, att minska antalet telefoner som hamnar i byrålådorna och ta tillvara på bland annat de ädelmetaller som finns i enheterna.

I utkastet av den sakpolitiska överenskommelse mellan S, C, L och MP som publicerades under gårdagen framkommer det att partierna är ense om att tillsätta en utredning med syfte att införa pant på bland annat mobiltelefoner, men även på batterier och övrig elektronik. Vad som omfattas av övrig elektronik framgår inte av utkastet.

Ur utkast till sakpolitisk överenskommelse mellan S, C, L och MP (2019-01-12)

Enligt överenskommelsen skall en utredning tillsättas under våren 2020 med ambitionen att ha ett pantsystem på plats 2022. Utredningen kommer att svara på frågor om hur systemet skall utformas samt hur stor panten skall bli.

I en artikel på Aftonbladet som publicerades under sommaren i samband med att S presenterade förslaget redogjorde Wiklund för att panten kan förväntas bli högre än de enstaka kronor som gäller för PET-flaskor, eftersom det måste finnas ett ekonomist incitament att lämna in telefonerna i affären, men kunde inte ge ett närmare svar på pantens storlek utan hänvisade vid tillfället till en framtida utredning.

För alla försäljare av elutrustning, oavsett storlek, gäller principen en mot en. Det innebär att försäljaren är skyldig att ta emot uttjänt elutrustning när konsumenten köper en ny produkt av samma typ eller med samma funktion.

–Naturvårdsverket

Enligt Naturvårdsverket är alla försäljare av elutrustning oavsett storlek skyldiga att ta emot uttjänt elutrustning när konsumenten köper en ny produkt av samma typ eller med samma funktion. Naturvårdsverket avråder samtidigt från att skicka elavfall per post, varför konsumenter som köpt varor online uppmanas söka upp en fysisk butik eller lagerlokal som e-handlaren förfogar över.

För den som önskar göra sig av med elavfall och diverse elektronik hänvisar Naturvårdsverket även till kommunernas återvinningscentraler samt avfallsportalen Sopor.nu.