Meta hotar med att stänga ned Facebook och Instagram i Europa

Postat:
13:59 - 2022-02-07
Skribent:
| Lars A
Kommentarer:
38

Meta har i ett dokument till Securities and Exchange Commission (SEC) i USA hävdat att de kan behöva stänga ned tjänster likt Facebook och Instagram i Europa.

Bakgrunden är en ny EU-lag som kräver att företag som samlar in data i EU behåller och behandlar uppgifterna på europeiska servrar. I dagsläget överför Meta data från Europa till USA, något de anser är väsentligt för affärsverksamheten.

Meta menar att om inte ett nytt transatlantiskt ramverk anammas eller om de inte kan förlita sig på andra sätt att föra över data från Europa till USA, kommer företaget ”sannolikt inte längre kunna erbjuda Metas mest betydande produkter och tjänster” i regionen.

Att stänga ned Facebook och Instagram i Europa vore en allra sista utväg för Meta och något företaget skulle undvika in i det längsta, så det är ett osannolikt scenario. I dagsläget kan det främst ses som ett hot mot EU ifall de inte tillåter dataöverföringen.

If a new transatlantic data transfer framework is not adopted and we are unable to continue to rely on SCCs or rely upon other alternative means of data transfers from Europe to the United States, we will likely be unable to offer a number of our most significant products and services, including Facebook and Instagram, in Europe, which would materially and adversely affect our business, financial condition, and results of operations.