Recension:Swedroid testar ljudet på senaste generationen androidtelefoner

Postat:
05:01 - 2010-05-13
Skribent:
| Eric N
Kommentarer:
43

Introduktion
I detta test tittar vi närmare på ljudkvalitén de senaste androidtelefonerna emellan. Vi har denna gång använt ett syntestiskt test och hoppas på så vis kunna ge en mer objektiv bild kring hur de olika enheterna presterar.

Bland testdeltagarna finner vi Sony Ericssons Xperia X10, HTC:s Desire samt Googles Nexus One. Vi har även inkluderat en enhet som många känner till och som därmed är tänkt att fungera som en bra referenspunkt, nämligen en iPod Nano 3G.

Frekvensomfång

Frekvensomfång / Frequency response

I detta test ser vi klart och tydligt att iPod 3G har övertaget mellan intervallet 20-100Hz, trots att den vid det här laget är närmare två och ett halvt år gammal. Mot slutet på kurvan (15-20KHz) planar Xperia X10 ut senare än de andra deltagarna, fast med ett rätt skakigt resultat. Nexus One presterar sämst i testet och på en tredjeplats finner vi HTC Desire, sedan följer Xperia X10 på en andraplats och förstaplatsen går till iPod Nano 3G.

Frequency Response/frekvensomfånget anger med vilken exakthet frekvenserna återges och speciellt intressant är intervallet mellan 20Hz till 20KHz, det är mellan dessa frekvensband som människans hörsel sträcker sig. Idealkurvan är i det här fallet helt plan och ligger på +0. 
Värden nära 0 = stor exakthet.

Signal/brusförhållande

Brusnivå / Noise level

Denna gång ligger  X10 och Desire väldigt nära varandra, medan Nexus One kring 20Hz-300Hz lider av en rätt hög brusnivå för att från 1KHz och framåt ta täten med lägst brusnivå i testet. HTC Desire och Sony Ericsson Xperia X10 ligger tätt inpå varandra och likaså iPod 3G om man bortser från intervallet 20-70Hz, där enheten presterar bäst av samtliga testdeltagare. Med knapp marginal vinner iPod Nano 3G detta test och på delad andraplats hamnar Desire respektive Xperia X10.

Noise Level eller signal/brusförhållandet anger skillnaden mellan den starkaste signal som enheten kan ta emot och den brusnivå som enheten lämnar ifrån sig när ingen signal passerar igenom den, ju lägre brusnivå desto bättre. 
Höga negativa värden = låg brusnivå.

Dynamiskt omfång

Dynamiskt omfång / Dynamic range

Ännu en gång presterar Nexus One bäst mellan 20Hz-300Hz för att därefter prestera sämst. HTC Desire och Xperia X10 ligger tätt inpå varandra med snudd på identiska kurvor och hamnar på en delad förstaplats, andraplatsen går till iPod Nano.

Dynamic Range eller det dynamiska omfånget anger hur stor skillnaden är mellan det högsta och det lägsta ljud som samtidigt spelas. Är exempelvis taket på en enhet 10dB och golvet 3dB så är det dynamiska omfånget 10dB – 3dB = 7dB, ju högre värde, desto större omfång. 
Höga värden = större omfång.

Total harmonisk distorsion (THD)

Total harmonisk distorsion / THD%

I detta test sticker Nexus One ännu en gång ut och presterar sämst av telefonerna. Vi anar även en trendbrytning i detta test där Xperia X10 och HTC Desire för första gången skiljer sig åt. HTC Desire hamnar på en andraplats och än en gång så kniper iPod Nano 3G förstaplatsen.

THD, Total Harmonisk Distorsion, anger den totala mängden av oönskad distorsion i procent.
Låga värden = låg distorsionsnivå.

Intermodulation Distortion Plus Noise (IMD+N)

Intermodulation Distortion Plus Noise / IMD + N

Xperia X10 och Nexus One uppvisar testets högsta distorsion och hamnar därmed sist, på en andraplats hittar vi HTC Desire och förstaplatsen går ännu en gång till iPod Nano 3G.

IMD+N, Intermodulation Distortion Plus Noise anger mängden oönskad distorsion och brus i procent.
Låga värden = renare ljud.

Interferens mellan stereokanalerna

Interferens mellan stereokanalerna / Stereo crosstalk

Här ser vi HTC Desire och Xperia X10 än en gång prestera nära varandra och totalt sett så hamnar Desire på sistaplatsen, Xperia X10 på tredjeplatsen och Nexus One på andraplatsen. Vinnaren blir sålunda iPod Nano 3G också i detta test.

Stereo Crosstalk eller interferens mellan stereokanalerna anger hur mycket ljud som läcker stereokanalerna emellan. 
Låga värden = mindre läckage mellan kanalerna.

Slutsats
Google Nexus One är testets ojämnaste telefon och hamnar, med små marginaler, på en sistaplats i vårt test. Xperia X10 och HTC Desire ligger tätt inpå varandra och hamnar på en delad andraplats. Tyvärr går förstaplatsen till Apples iPod Nano 3G, som trots sin ålder visar testdeltagarna var skåpet skall stå med ett frekvensomfång  (+0.04, – 0.23) och en harmonisk distorsion (0.0055) som talar för sig själv.

Vi hade tyvärr ingen iPhone att testa med, men vi vet av andra tester att denna telefon presterar bättre än iPod Nano 3G med god marginal och vi kan bara konstatera att samtliga av testdeltagarna har en bra bit kvar att gå för att stå sig i konkurrensen – i varje fall enligt våra syntetiska tester.

Metodik
Vi har använt oss av verktyget Rightmark Audio Analyzer (RMAA) för att göra våra mätningar. Alla inspelningar är gjorda genom en direktanslutning (3,5mm ->3,5mm stereoplugg) till line-in-ingången på ett Soundblaster Xi-Fi Xtreme Gamer-ljudkort med WDM-drivrutiner under Windows 7.

Före varje inspelning försöker vi kalibrera ljudet så att vi hamnar så nära den av RMAA rekommenderade högstanivån ( -1dB ) som möjligt, detta sker med hjälp av en kalibreringssignal. Både kalibreringssignalen och den testsignal som vi sedan matar ljudkortet med är genererade genom RMAA.

Då ljudkort och övrig utrustning inte håller toppkvalitet och då vi inte heller tar hänsyn till hur hörlurar påverkar ljudet, så bör alla resultat endast ses som en fingervisning och inget annat. Varför resultaten kan skilja sig åt markant från tex amerikanska enheter, speciellt med avseende på Noise Level och Dynamic Ratio, beror på den EU-lagstiftning som gör gällande att mobiltelefoner och mp3-spelare inom EU måste vara volymbegränsade – det vill säga utöver det faktum att mätutrustningen även den inverkar på slutresultatet.

RMAA-inställningar: Standard/Default
RMAA-version: 6.2.3
Ljudkort: Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer
Drivrutiner: WDM
Operativsystem: Windows 7
Line-in-volym: 100%
Uppspelningsenhetens volymnivå: 100%
Sample-format: Wave, 16 bit, 44.1KHz

Nexus One
Build Number: ERE27
Baseband Version: 32.24.00.22U_4.03.00.21_2

Xperia X10
Build Number: RF1FB001
Baseband Version: 1.0.21

HTC Desire
Build Number: 1.15.405.4 CL155070
Baseband version:32.30.00.28U_4.05.00.11

0,03% T.H.D.