Förklaring av SPL-informationen

Från Swedroid Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Informationen på SPL-skärmen kan vara nog så förvirrande. Amon RA har gjort en liten sammanställning över vad de olika nyckelorden betyder.

Översatt

 • G respektive H avslöjar om det är en Google eller HTC-brandad SPL
 • ENG : Ingenjörsversion
 • SHIP : Leveransversion
 • DEV : Utvecklarversion
 • S-on and S-off : Säkerhet aktiverad eller avaktiverad (tillåtelse att skriva till NAND (telefonens interna minne)). Troligtvis inte kopplat till SPL:en. S-on förhindrar att nedgraderingar får göras.
 • PVT 32A (HTC-brandad) : 288MB RAM / Qualcomm MSM7200a
 • PVT 32B (Google-brandad) : 192MB RAM / Qualcomm MSM7201a
 • CPLD XX : Okänt

Originaltexten

 • The G or H at the end identify if it's a Google or HTC SPL
 • ENG : Engineering version
 • SHIP : Shipment version
 • DEV : Development version (ION)
 • S-off and S-on : Security on and off (writing directly to nand or not) , most probably not SPL linked, S-on prevents you to downgrade.
 • PVT 32A (HTC branded) : 288MB RAM / Qualcomm MSM7200a
 • PVT 32B (Google branded) : 192MB RAM / Qualcomm MSM7201a
 • CPLD XX : What does this mean?