Ordlista

Från Swedroid Wiki
Hoppa till: navigering, sök

A

 • ADB - is a part of the SDK that allows you to run commands against the G1 in lieu of using the terminal on the phone itself.
 • ADP (Android Developer Phone) – A Google specific (or carrier non-specific) version of the G1/Dream that has root access by default and is meant for developers writing apps for the G1, or Android in general.
 • ADP vs. RC## - Neither RC’s or ADP versions are tied to their respective hardware. With the right bootloader, you can flash an ADP image to a G1 or an RC image to an ADP.
 • Android OS - Like Windows Mobile but based on Linux, using a Java based front end.
 • Android SDK (System Developer’s Kit) – This includes all tools (sans fastboot) that a developer needs to create applications for the G1. It also has tools for interacting with the phone via a command line (ADB).
 • Apps2SD – Applications moved to your SD card instead of internal memory. Some people like the extra room, some people don’t want to hassle with the partitioning.

B

 • Bootloader – the SPL and IPL of a flash based device. See jashu’s description here.

C

 • Cupcake – a development branch of the Android OS that contains many improvements that was merged into the master build of Android and is currently being released to new phones as Android 1.5.

E

 • EDGE – Är en akronym för ”Enhanced Data Rates for GSM Evolution” och precis som GPRS är det en uppgradering och förfining av GSM-tekniken. Med EDGE går det att erhålla högre dataöverföringshastigheter än med GPRS. För EDGE klass 10 kan man exempelvis uppnå 236,8Kbit/s ner och 118,4Kbit/s uppströms. Även EDGE kallas ibland för ”2.5G” och när man ser ett ”E” i notifikationsfältet på sin Android betyder det att man är uppkopplad via EDGE.

F

 • Fastboot - Ett protokoll för att installera om mjukvaran på Android-telefoner. Att kunna starta telefonen i fastboot-läge är en förutsättning för att i sin tur kunna starta återställningskonsolen.
 • Fastboot - is a tool used to flash system images (.img files) to the G1 from a command line on your pc. IMG files are created when you do NANDroid backups and official images can be downloaded from HTC as well. To get to fastboot mode on your phone, hold the back button while powering on.
 • File system – there are many. It’s basically a specific way of organizing data on a partition. FAT(32) is generally windows, ext2 is generally linux. This is not a hard and fast rule, just most common in context with what you’ll see here.

G

 • GoldCard - Ett minneskort som har blivit konverterat för att låsa upp enheten när den är i bootloader-läget.
 • GPRS - Står för ”General Packet Radio Service” och beskrivs ibland som ”2.5G” eftersom det är ett slags mellanting mellan andra och tredje generationens mobiltelefoni. Tekniken tillåter att en mobil enhet är ständigt uppkopplad mot internet och erbjuder hastigheter mellan ~30 – 100Kbit/s.

H

 • HSDPA - Detta kallas ofta för ”3.5G” och en ännu vanligare benämning i Sverige är ”Turbo-3G”. De är uppgraderingar av WCDMA-protokollet som ger högre överföringshastigheter i 3G-näten. HSDPA står för ”High-Speed Downlink Packet Access” och gäller nedladdning. Hastigheterna kan nå 14,4Mbit/s. Operatören Tre lanserade sitt HSDPA-nät i Sverige 2006. HSUPA står för ”High-Speed Uplink Packet Access” och gäller uppladdning till nätet. Tekniken tillåter att data laddas upp i cirka 5,76Mbit/s.

J

 • JFV1.## - Is a specific Version of a JesusFreke ROM. JesusFreke is a developer on this website that has graciously spent his time to modify the G1 OS to allow us to have root access to our phones. This gives us the ability to explore and modify our phones via a command line.

L

 • Linux - Open Source operating system used instead of Windows XP/Vista, Mac OSX etc... it's free (as in beer).
 • LTE – Är vad många numera kallar för 4G och akronymen representerar ”Long Term Evolution”. I januari 2009 inledde TeliaSonera utbyggnaden av sitt 4G-nät i Stockholm. När operatören lanserade nätet kommersiellt i huvudstaden och i Oslo den 14:e december samma år var de först i världen att erbjuda LTE. Trots att LTE ännu inte uppfyller ITU:s krav lanserar TeliaSonera nätet som 4G. I Sverige bygger även Telenor och Tele2 ett gemensamt LTE-nät och tekniken finns nu i en handfull svenska städer.

M

 • MHL Kontakt för att koppla ansluta t.ex. TV, se MHL.

N

 • Nandroid – a utility, accessible through Recovery Mode, that allows you to backup your phone and restore to the exact condition at backup.

O

 • ODIN Program för att flasha Samsung firmware
 • Open Source (From Wiki) – Free and open source software, also F/OSS, FOSS, or FLOSS (free/libre/open source software) is software which is liberally licensed to grant the right of users to study, change, and improve its design through the availability of its source code.
 • OTA - Over The Air, oftast i betydelsen att få en uppdatering av telefonens operativsystem utan att behöva koppla in telefonen till någon dator.

P

 • Partition – just like the partitions that separate cubicles in an office, a partition separates parts of a drive.

R

 • Radio/Baseband - Data som berör GSM-enheten i telefonen.
 • RC## (or release candidate) – In context to the G1, it is an official release of Android from T-Mobile meant specifically for the G1 (not ADP).
 • Recovery Mode - Holding the 'Home' key while while powering on the G1 will take you into Recovery Mode. From here you can perform a NANDroid backup, wipe your phone, access a command line and of course, flash your phone with an update.zip file.
 • Root (as in access) - root is like the administrator account on a windows machine (also referred to as su, or superuser). It allows you to have complete access to the underlying OS of a linux or *nix based machine. For the G1, it allows for the use of themes, native backup functionality, manually selecting which apps can utilize root access, auto-rotate screen, multi-touch in browser, moving applications/caches to the sd card etc...
 • Root (as in location) - the 'root' of a folder or drive is the top most area of that location. In windows, C:\ is the 'root' of your hard drive. The 'root' of your SD card just means you haven't moved into any subfolders.
 • ROM - Kan betyda Read Only Memory, dvs minne som bara går att läsa men inte skriva till. I de här sammanhangen betyder det oftare en fil med en kopia av operativsystem/firmware till en telefon, ofta modifierat jämfört med tillverkarens.

S

 • Scripts – scripts are text files that contain a list of commands to perform. Instead of typing each command out multiple times, a script can be run that will initiate all steps listed in the script.
 • Shell – (also heard as terminal, bash, command line) This is a loose definition, but it’s basically a command line to run specific actions against the OS.
 • SPL/Boot loader - En så kallad ”second-stage boot loader”, jämför gärna med GRUB eller dylikt från Linux-världen eller Windows motsvarighet NTLDR, laddar in operativsystemet enligt en viss konfiguration. För att kunna köra vissa kommandon genom fastboot så behövs en "rootad SPL", i annat fall får man ett meddelande om att verifikationen misslyckats när man ex. försöker flasha återställningskonsolen eller andra operationer som kräver skrivrättigheter, till exempel att byta uppstartsskärm.

U

 • UMTS - Står för ”Universal Mobile Telecommunications System” och är en teknisk standard för 3G-telekommunikation.

W

 • WAP – Första tekniken som gjorde att mobila enheter kunde utnyttja World Wide Web. WAP (”Wireless Application Protocol”) är en global och licensfri standard, ett protokoll, som innehåller regler för hur information skickas mellan internet och mobiler. WAP kan använda sig utav både GSM och GPRS för att skicka och ta emot data. Data skickas i paket och till skillnad mot traditionell GSM ingår information om sändare och mottagare i dessa paket. GPRS kom till Sverige år 2000 men slog igenom först 2002. Operatörer tog betalt för GPRS utifrån mängden överförd data - själva tiden man varit uppkopplad var oväsentlig.
 • WCDMA - Betyder “Wideband Code Division Multiple Access” och är också en teknik som accepterats som standard för 3G. Enkelt uttryckt kan man säga att WCDMA är ett ”air interface” för UMTS. Ett ”air interface” är den radiobaserade kommunikationslänken mellan mobilstationen, det vill säga själva mobilen, och basstationen.

Å

 • Återställningskonsolen (recovery.img) - Recovery.img är en modifierad återställningskonsol för Android-telefoner, den möjliggör flashning av ROM-filer som inte är signerade med riktiga nycklar. Man har också inkluderat ett program för backup kallat "Nandroid", med hjälp av det kan du skapa en säkerhetskopia av din Android-installation och sedan återställa denna genom samma program, bra om din flashning exempelvis skulle misslyckas.

Övrigt

 • 3G - Tredje generationens mobilkommunikation som tog över efter GSM. Den största skillnaden mellan GSM och 3G är överföringskapaciteten. Allt fler mobiler började bli uppkopplade mot nätet och det behövdes helt enkelt snabbare överföringshastigheter för att kunna utnyttja internets potential. 3G är i regel cirka 40 gånger snabbare än GSM och inledningsvis ansåg man att videosamtal var den största fördelen med den utökade bandbredden. När 3G först lanserades i Japan av operatören NTT Docomo år 2001 visade det sig emellertid att de populäraste användningsområdena var nedladdning av musik och program.
 • 4G - fjärde generationens mobilkommunikation som är på väg att ta över efter 3G. För att en kommunikationsteknik formellt ska få kallas ”4G” krävs att nätet kan erbjuda hastigheter på cirka 100Mbit/s för mobilanvändare och runt 1Gbit/s för stationära användare, allt enligt standardiseringsorganet ITU. I bland annat USA fuskar vissa operatörer och benämner sina nät som ”4G” utan att de faktiska kraven uppfyllts.