Android 14 kommer förhindra installationen av förlegade appar

Postat:
11:09 - 2023-01-24
Skribent:
| Lars A
Kommentarer:
7

Android 14 kommer blockera installationen av föråldrade appar som inte riktar sig till en tillräckligt modern version av operativsystemet. Syftet är att minska risken för malware, då vissa illasinnade appar medvetet riktar sig mot äldre API-versioner för att utnyttja sårbarheter.

Redan nu kräver Googles riktlinjer att nya appar som minst inriktar sig på Android 12. Hittills har dock riktlinjerna endast gällt appar som släpps i Play Store. Utvecklare kan exempelvis skapa appar för äldre Androidversioner och be sina användare ladda hem och installera appen manuellt.

Förlegade appar i Play Store kan dessutom fortfarande installeras, så länge användaren har installerat appen någon gång tidigare. Android 14 har striktare regler som helt och hållet blockerar installationen av förlegade applikationer, oavsett källa.

Inledningsvis ska det dock fortfarande gå att installera riktigt gamla appar, då lägstanivån är Android 6 Marshmallow från 2015. Google ser ut att gradvis vilja kräva en alltmer modern API-nivå.

Tillverkare förmodas kunna välja huruvida de striktare reglerna ska användas i sina telefoner eller inte. De som prompt vill installera en riktigt gammal app ska dessutom fortfarande kunna göra det, men det kräver förkunskaper och kommandon.