Chrome kommer proaktivt meddela användare när ett tillägg tagits bort från butiken

Postat:
12:04 - 2023-08-17
Skribent:
| Lars A
Kommentarer:

Från och med Chrome 117 kommer webbläsaren proaktivt berätta för användare när ett installerat tillägg (insticksprogram) försvunnit från butiken. Användare kommer specifikt meddelas ifall tillägget inte längre finns kvar för att utvecklaren tagit bort det, samt ifall det försvunnit för att ha brutit mot riktlinjerna eller för att tillägget rätt och slätt är malware.

Tanken är att öka säkerheten och ge användare större insyn, så de kan vidta eventuella åtgärder och exempelvis radera insticksprogrammet. Google påpekar att malware kommer inaktiveras automatiskt, precis som tidigare.

Aviseringen kommer främst visas i kategorin ”integritet och säkerhet” i Chromes inställningar. Där listas tillägg som försvunnit och varför. Användare kan välja att ha kvar insticksprogrammet, eller radera det.

We have designed this change to keep the ecosystem safe for users while limiting the chances that this will impact genuine extensions. If an issue is resolved, the notification is automatically cleared.

The notification will not be displayed for an extension when the developer has been notified of a possible violation and has been given time to address the issue or appeal.