Clueful försöker berätta ifall appar kränker din integritet

Postat:
12:44 - 2013-05-29
Skribent:
Lars A
Kommentarer:
44

Som en undersökning från sensommaren 2011 visade har Androidanvändare olika syn på applikationers systemtillåtelser. Vid den tidpunkten svarade 45 % att de såg över listan för appars tillåtelser ibland, 32 % gjorde det alltid och 23 % brydde sig inte om listan överhuvudtaget.

De som hyser misstankar och vill få vatten på sin kvarn kanske kan vara intresserade av Clueful från Bitdefender, som påstås kunna känna av hur appar använder, och eventuellt missbrukar, din information. Kort uttryckt sägs Clueful kunna berätta huruvida dina appar kränker din integritet.

Det är en smula ironiskt att användare av verktyget själva måste godkänna att information samlas in för att kunna använda den. De som vill testa kan dock bege sig till Play Store som vanligt. Hur ser ni på systemtillåtelser i allmänhet? Är det något ni bekymras över eller inte tänker på alls?