Google börjar testa generativ AI i Docs och Gmail

Postat:
18:58 - 2023-03-30
Skribent:
| Lars A
Kommentarer:
5

Google har börjat testa generativ AI i Docs och Gmail i USA. Endast en liten grupp myndiga användare kommer få tillgång till funktionerna inledningsvis, efter att de aktivt valt att gå med i betaprogrammet.

I Gmail kan mjukvaran skriva utkast på allt från födelsedagsinbjudningar till jobbansökningar. Användare kan även be Gmail eller Docs att ta vad de skrivit och göra texten mer utförlig eller mer koncis och kortfattad. Googles generativa AI kan dessutom ändra tonen på en text och göra den mer formell – eller mer lekfull och informell. I Docs går det att be AI:n att skriva hela artiklar och andra typer av längre texter.

Från en positiv synvinkel kan generativ AI användas för att komma igång med skrivandet, ungefär som att brainstorma och bolla idéer med en annan människa. Med mer kritiska ögon finns en risk att en del av den mänskliga kontakten går förlorad när programkod skriver våra mejl, inbjudningar och meddelanden och att det i slutändan till vis del blir AI som pratar med AI.

Google kommer utöka tillgängligheten för sin generativa AI efterhand, men i dagsläget finns ingen väntelista som för chattbotten Bard.