Google introducerar Chrome OS

Postat:
13:42 - 2009-07-08
Skribent:
| Eric N
Kommentarer:
285

chromeGoogle släppte i september 2008 Google Chrome med ambitionen att skapa en så bra och snabb webbläsare som möjligt för sådana som lever på webben, spola fram till dagens datum och Google nöjer sig inte där. Idag presenterar man Chrome OS.

-”It’s our attempt to re-think what operating systems should be”

Chrome OS kommer, liksom Android, att vara baserat på öppen källkod och Google ämnar lansera operativsystemet redan under 2:a halvan av 2010. Anledningen till varför man meddelar detta redan nu beror på att man snart kommer att börja arbeta med den stora community som finns för öppen källkod.

Operativsystemet utvecklas med fokus på att vara säkert, enkelt och snabbt, på ett par sekunder skall datorn och webbläsaren vara igång. Användargränssnittet kommer att vara minimalistiskt och merparten av, vad Google vill kalla ”användarupplevelsen”, kommer att äga rum i webbläsaren. Vad berör säkerhetsaspekten kommer man att redan från grunden se till så att användaren inte skall behöva drabbas av virus, malware och uppdateringar.

Mjukvaran kommer att ha stöd för både X86- och ARM-arkitekturen och är i praktiken Google Chrome i en ny fönsterhanterare byggd ovanpå Linux-kerneln. För utvecklare kommer webben att vara plattformen, applikationer skrivs i valfritt språk för att sedan exekveras genom webbläsaren. Inte bara Google Chrome kommer att ha stöd för dessa applikationer, för att nå största möjliga målgrupp så kommer de även att fungera i standardwebbläsare på Windows, Mac och Linux.

Google vill även understryka att Chrome OS inte har något att göra med Android, utgångspunkten är denna gång inte mobiltelefoner eller digital-TV-boxar och dylikt, utan målgruppen är användare som spenderar större delen av sin tid på webben.  Operativsystemet är med andra ord utvecklat för att skala på allt från netbooks till kraftfulla arbetsstationer.

Grundtanken med Chrome kan sålunda sammanfattas i följande punkter:

*Snabbhet
-Användare skall inte behöva vänta långa stunder på att datorn och program skall starta.

*Enkelhet
-Användaren skall inte behöva bekymra sig med backup, filerna på datorn skall alltid finnas tillgängliga på webben, eller drivrutiner och mjukvaruuppdateringar. Även användargränssnitet skall vara minimalistiskt och inte vara i vägen för användaren.

*Säkerhet
-Användare skall inte behöva vara rädd för virus och malware.

Genom The Official Google Blog

Wikipedia-artikel hittar du här

Diskutera i vårt forum här