Google testar nya leveranssymboler i Messages

Postat:
10:05 - 2022-10-27
Skribent:
| Lars A
Kommentarer:
4

Google Messages berättar för användaren huruvida meddelanden har skickats, kommit fram och lästs. I dagsläget använder Google självförklarande text för ändamålet som ”skickat”, ”mottaget” och ”läst”.

Nu verkar Google vara på väg att byta från text till samma typ av symboler som används i exempelvis WhatsApp och Signal. En bock visas under meddelandet när det har skickats, två när det kommit fram, och två ifyllda bockar när meddelandet har lästs.

En nackdel med det nya upplägget är att det inte blir lika uppenbart vad som avses, för de som inte är bekanta med symbolerna. Huruvida det bara rör sig om ett begränsat test eller om Google planerar att genomföra ändringen för alla återstår att se.