Recension:Ljudtest: Del två – iPod Touch 3G, Xperia X10, HTC Desire, Google Nexus One

Postat:
05:39 - 2010-05-16
Skribent:
| Eric N
Kommentarer:
399

Introduktion
Här följer del två av vårt ljudtest av senaste generationen Android-telefoner och vi har denna gång inkluderat en iPod Touch 3G (Samma hårdvara som iPhone 3GS) på er läsares begäran. Dessutom har vi spelat in från telefonerna samtidigt som vi belastat dem med ett par rejäla hörlurar, på så vis hoppas vi ge en mer rättvis och korrekt bild över hur de olika telefonerna presterar vid hörlurslyssning.

Bland testdeltagarna finner vi åter igen Sony Ericssons Xperia X10, HTC:s Desire samt Googles Nexus One och slutligen Apples iPod Touch 3G.

Frekvensomfång

Frekvensomfång / Frequency response

I detta test ser vi klart och tydligt att iPod Touch 3G har övertaget då den lyckas hålla sig närmast nollsträcket av samtliga testdeltagare. Näst bäst i testet är Xperia X10 som strax efter 50Hz inte hamnar långt bakom iPod Touch 3G. På en delad tredjeplats finner vi HTC Desire och Nexus One som presterar i det närmaste identiskt med en tämligen ojämn kurva.

Frequency Response/frekvensomfånget anger med vilken exakthet frekvenserna återges och speciellt intressant är intervallet mellan 20Hz till 20KHz, det är mellan dessa frekvensband som människans hörsel sträcker sig. Idealkurvan är i det här fallet helt plan och ligger på +0. 
Värden nära 0 = stor exakthet.

Signal/brusförhållande

Brusnivå / Noise level

Brusnivån är godkänd för samtliga testdeltagare och skillnaden dem emellan är inte särskilt stor, enheterna kvalar samtliga in mellan -82,9 till -83,7dB.

Noise Level eller signal/brusförhållandet anger skillnaden mellan den starkaste signal som enheten kan ta emot och den brusnivå som enheten lämnar ifrån sig när ingen signal passerar igenom den, ju lägre brusnivå desto bättre. 
Höga negativa värden = låg brusnivå.

Dynamiskt omfång

Dynamiskt omfång / Dynamic range

Skillnaden i detta test är precis som i brusnivåtestet mycket liten, samtliga enheter presterar mellan – 82,9dB (Xperia X10) till 83,8dB (Desire).

Dynamic Range eller det dynamiska omfånget anger hur stor skillnaden är mellan det högsta och det lägsta ljud som samtidigt spelas. Är exempelvis taket på en enhet 10dB och golvet 3dB så är det dynamiska omfånget 10dB – 3dB = 7dB, ju högre värde, desto större omfång. 
Höga värden = större omfång.

Total harmonisk distorsion (THD)

Total harmonisk distorsion / THD%

Desire, Xperia X10 samt Nexus One presterar likvärdigt och hamnar på ett värde som ligger mellan 3,1% till 3,7%  i detta test, medan iPod Touch 3G ligger bättre till på 0,95%.

THD, Total Harmonisk Distorsion, anger den totala mängden av oönskad distorsion i procent.
Låga värden = låg distorsionsnivå.

Intermodulation Distortion Plus Noise (IMD+N)

Intermodulation Distortion Plus Noise / IMD + N

I detta test är det lite knepigt att avgöra vem som ligger bäst till av grafen att döma, men sett till siffrorna så ligger iPod Touch 3G bäst till med ett värde om 4,5% och på en andraplats hittar vi Sony Ericsson Xperia X10 med ett värde på 8,6%. Värre är det för HTC Desire och Nexus one som ligger på 21,3 respektive 23,3% och som därmed hamnar sist.

IMD+N, Intermodulation Distortion Plus Noise anger mängden oönskad distorsion och brus i procent.
Låga värden = renare ljud.

Interferens mellan stereokanalerna

Interferens mellan stereokanalerna / Stereo crosstalk

Stereo Crosstalk eller interferens mellan stereokanalerna anger hur mycket ljud som läcker stereokanalerna emellan. 
Låga värden = mindre läckage mellan kanalerna.

Slutsats
iPod  Touch 3G presterar inte helt oväntat bäst bland samtliga av testdeltagarna, men Xperia X10 ligger hack i häl.

Det ser lite sämre ut för HTC Desire och Nexus One vilka bägge två tycks lida av ett svajigt frekvensomfång kontra iPod Touch 3G respektive Xperia X10.

För den som lägger lite pengar på bra lurar och som vill ha det bästa i musikväg på Android-fronten, så rekommenderar vi Xperia X10 som med god marginal presterar bättre än både HTC Desire och Google Nexus One i dessa syntetiska test.

Resultat

Metodik
Alla testenheter är anslutna till en 3,5mm y-adapter/hörlursförgrening, som vi i sin tur ansluter till dels ljudkortets line-in-ingång genom en 3,5mm -> 3,5mm stereokontakt (50 ohm) och dels till ett par Sennheiser HD 595 hörlurar.

Samtliga inspelningar görs genom ett Soundblaster Xi-Fi Xtreme Gamer-ljudkort med WDM-drivrutiner under Windows 7, testdatorn är också ansluten till en UPS-enhet för att minska störningar från elnätet/nätbrum.

Vi använder oss sedan av verktyget  Rightmark Audio Analyzer (RMAA) för att göra våra mätningar och all ljuduspelning sker genom respektive telefonmodells medföljande musik/mediaspelare. Före varje inspelning försöker vi kalibrera ljudet så att vi hamnar så nära den av RMAA rekommenderade högstanivån ( -1dB ) som möjligt, detta sker med hjälp av en kalibreringssignal. Både kalibreringssignalen och den testsignal som vi sedan matar ljudkortet med är genererade genom ett och samma program.

Då vår testutrustning inte håller referenskvalitet, så bör alla resultat endast ses som en fingervisning och inget annat. Varför resultaten kraftigt kan skilja sig åt från exempelvis amerikanska versioner av telefonmodellerna, speciellt med avseende på Noise Level och Dynamic Ratio, beror på den blivande EU-lagstiftning som gör gällande att mobiltelefoner och mp3-spelare inom EU skall vara volymbegränsade.

Testbädd
RMAA-inställningar: Standard/Default
RMAA-version: 6.2.3
Ljudkort: Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer
Drivrutiner: WDM
Line-in-volym: 100%
Uppspelningsvolym: 100%
Sample-format: Wave, 16 bit, 44.1KHz

Hörlurar
Sennheiser HD 595
Frekvensomfång: 12 – 38 500 Hz
Impedans:  50 Ω
Känslighet: 112 dB/mW

Testenheter
iPod Touch 3G
Mjukvara: 3.1.3 (7E18)
Model: MC008NF

Nexus One
Build Number: ERE27
Baseband Version: 32.24.00.22U_4.03.00.21_2

HTC Desire
Build Number: 1.15.405.4 CL155070
Baseband version:32.30.00.28U_4.05.00.11

Xperia X10
Build Number: RF1FB001
Baseband Version: 1.0.21

0,03
T.H.D.