Nu går det att ångra skickade meddelanden i Facebook Messenger

Postat:
18:10 - 2019-02-06
Skribent:
| Lars A
Kommentarer:
6

Senaste funktionen i Facebooks meddelandeapplikation Messenger gör att användare kan radera skickade meddelanden, för alla parter. Det går att ångra meddelanden som har skickats till enskilda personer och i grupper.

Meddelanden raderas genom att trycka på dem och välja ”ta bort för alla”. När ett meddelande har raderats för alla parter kommer det att ersättas med ett meddelande som påpekar att det har raderats.

Användare har bara tio minuter på sig att ångra meddelanden, till skillnad mot i Facebooks andra meddelandetjänst WhatsApp där det går att radera meddelanden i cirka en timma efter att de har skickats. Att skickade meddelanden kan raderas för alla innebär dock förstås inte att motparten, eller motparterna, inte redan hunnit se innehållet.