Rapport: Främsta anledningen Androidanvändare byter till Iphone

Postat:
10:21 - 2023-06-01
Skribent:
| Lars A
Kommentarer:
65

En studie genomförd av CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) i Chicago försöker ge klarhet i varför Androidanvändare byter till Iphone. Rapporten tycks specifikt avse den amerikanska marknaden.

Vissa kunde inte förklara varför de bytte operativsystem annat än att de bara ville prova något nytt. Av de som angav en tydlig anledning svarade enligt CIRP merparten, hela 53 procent, att de bytte till IOS på grund av ”tidigare telefonproblem”.

Dessa ”tidigare telefonproblem” beskrivs som ett missnöje med den förra mobilen, att den blivit gammal, behövde repareras eller hade någon form av defekt som inverkade på användarupplevelsen. Näst vanligaste bytesorsaken, som 26 procent angav, var att de ville ha nya telefonfunktioner.

Därefter följer märkligt nog ”kostnaden” (15 procent) följt av sociala ekosystemsrelaterade anledningar (6 procent), likt tillgång till Imessage och FaceTime.