Samsung och Google ingår 10-årigt licensavtal

Postat:
23:25 - 2014-01-26
Skribent:
Lars A
Kommentarer:
81

Samsung och Google har skrivit under ett 10-årigt samarbete som går ut på att licensiera varandras patent, vilka täcker en lång rad teknologier och olika affärsverksamheter. Utöver befintliga patent gäller även avtalet alla framtida patent som söks inom 10-årsperioden.

Genom avtalet vill företagen att fokus helt ska ligga på innovation utan risk för onödiga rättstvister. Patentstrider är vanliga, och kostsamma, i mobilvärlden. Samsung och Apples processande i rätten är kanske det mest kända exemplet.

We’re pleased to enter into a cross-license with our partner Samsung. By working together on agreements like this, companies can reduce the potential for litigation and focus instead on innovation.
– Allen Lo, Google

This agreement with Google is highly significant for the technology industry. Samsung and Google are showing the rest of the industry that there is more to gain from cooperating than engaging in unnecessary patent disputes.
– Dr. Seungho Ahn, Samsung