Tips: Gör Google Docs sidlöst, ändra bakgrundsfärg

Postat:
10:22 - 2023-02-13
Skribent:
Lars A
Kommentarer:
1

Dagens nischade tips är att göra Docs sidlöst på webben. Som standard delas dokument upp i sidor, något som mest bara är opraktiskt såtillvida dokumentet inte specifikt har skapats för att skrivas ut på papper och användaren behöver anpassa innehållet utifrån de fysiska sidorna.

Utöver att ta bort sidindelningen går det även att ange en ny bakgrundsfärg. Båda ändringarna kan anges som ny standard. Inställningen nås från alternativet ”sidkonfiguration” i Arkivmenyn.

Därifrån går det att ange huruvida dokumentet ska ha sidor eller vara sidlöst, samt ändra bakgrundsfärg och bestämma ifall de nya valen ska gälla för alla dokument framöver.