Umlaut har mätt Sveriges mobilnät – rankar Telia högst

Postat:
13:17 - 2020-12-17
Skribent:
| Eric N
Kommentarer:
21

Analysföretaget Umlaut (tidigare P3) har på årlig basis sedan 2017 mätt och analyserat hur de svenska mobilnäten presterar. I årets rapport, som bland annat innefattar datahastigheter och samtalskvalitet, rankas Telia högst i samtliga kategorier. Bland totalpoängen hamnar Telenor på en andraplats, Tele2 på en tredjeplats och Tre sist.

Umlaut lutar sig dels mot mätningar företaget på egen hand utfört samt en crowdsource-analys som bygger på mätdata som samlas in via samarbeten med apputvecklare som integrerat bolagets mättjänst. Umlaut har låtit utföra de individuella mätningarna på Samsung Galaxy S10+ samt Galaxy S20+.

Ur Umlauts testcertifikat, 2020

I kategorin ”samtal” – Telia (305 p), Telenor (302 p), Tele2 (301 p) och Tre (276 p) – står Tre ut med lägst poäng, medan resultatet är relativt likt mellan de övriga operatörerna. I momentet för ”stad, körtest”  står dock Telia ut med ett 3% bättre resultat än Telenor och Tele 2.

För kategorin ”data” – Telia (448 p), Telenor (412 p), Tele2 (411 p) och Tre (415 p) – står Telia ut med ett resultat som är omkring 10% bättre överlag, medan skillnaden är mindre mellan de övriga operatörerna.  Även i denna kategori utmärker sig särskilt ”stad, körtest” till fördel för Telia med en skillnad på ett resultat om 86-88 % mot 95 %.

I den crowdsourcade och sista kategorin – Telia (186 p), Telenor (179 p), Tele2 (177 p), Tre (173 p) – är skillnaden mer blygsam operatörerna emellan sett till totalpoängen. Telia sticker främst ut vad berör ”bredbandstäckning” med ett resultat om 93 % medan Telenor (86 %), Tele2 (87 %) och särskilt Tre (81%) halkar efter något.

Sett till summeringen av samtliga moment – Telia (939 p), Telenor (892 p), Tele2 (889 p) och Tre (863 p) – tar Telia hem segern med en marginal på 47 poäng mot Telenor, 50 poäng mot Tele 2 och slutligen 76 poäng mot Tre.

Ur Umlatus testcertifikat, 2020

Bland de mätdata som Umlaut presenterar finner vi en särskilt stor skillnad mellan operatörerna i tabellen för ”Data Services KPI Overview” för både momenten ”städer” och ”vägar”.  I raden för HTTP DL FDTT (fast data download tool) presterar Telia i genomsnitt en nedladdningshastighet om 87,1 Mbit/s (stad) respektive 70,9 Mbit/s (väg) mot testtvåan Tre med ett resultat om 48,2 Mbit/s (stad) samt 42,4 Mbit/s (väg).

[Umlaut, benchmarkingmetod]

[Ta del av hela rapporten (PDF)]