Analys: Sex procent av svenska jobben kommer ersättas av AI inom tio år

Postat:
15:06 - 2024-04-10
Skribent:
| Lars A
Kommentarer:
12

Enligt en analys genomförd på uppdrag av Google kommer sex procent av arbetena i Sverige delvis eller helt och håller ersättas av artificiell intelligens inom tio år. Sex procent motsvarar cirka 300 000 jobb.

Merparten av yrkena förväntas få en skjuts tack vare AI med ökad produktivitet som följd. BNP-tillskottet uppskattas kunna bli mellan 500–550 miljarder kronor år 2034 – en ökning på runt nio procent. Svenska analysen är genomförd av Implement Consulting Group och baseras på samma system investmentbanken Goldman Sachs utnyttjade för sin rapport.

Svenska Google-chefen Anna Wikland säger att ändringen inte kommer ske över en natt utan istället gradvis under lång tid. Wikland menar att det kommer skapas nya typer av jobb, samt att människor kommer uppmuntras att kompetensskifta och lära sig nya saker.

De yrken som kommer påverkas mest är kundtjänst, säljare, översättare och de som arbetar med administrativa supportfunktioner. Över hälften av dessa yrkesgruppers arbetsuppgifter kan potentiellt ersättas av generativ AI inom tio år, enligt Martin Thelle från Implement Consulting Group. Theller säger att svensk ekonomi genomgått liknande förändringar och teknikavancemang tidigare, utan massarbetslöshet som följd.

Rapporten hävdar att för merparten av alla arbetstillfällen i Sverige, nära 70 procent, kommer artificiell intelligens bli ett komplement snarare än något som automatiserar och ersätter yrket. Magnus Lodefalk som är AI-forskare på Örebro universitet menar att det är svårt att uppskatta hur många yrken som kommer kunna automatiseras av AI, men hans bedömning är att ”de flesta kommer påverkas på medellång sikt”.