Googles satsning på AI har varit rörig [Opinion]

Postat:
11:47 - 2024-02-10
Skribent:
| Lars A
Kommentarer:
11

Enligt flera rapporter fick Google eld i baken efter att chattbotten ChatGPT lanserades i slutet av 2022 och rekordsnabbt nådde 100 miljoner användare. Sundar Pichai påstås ha utfärdat ”code red”. New York Times rapporterade att Google-grundarna Sergey Brin och Larry Page kallades in för krismöten med chefer angående ChatGPT – som ansågs kunna hota sökmotorn.

I vad som har kallats en ”AI-panik” inom företaget slogs fristående Deepmind och AI-avdelningen ”Google Brain” ihop till nya avdelning Google Deepmind. Sökjätten har varit en pionjär inom artificiell intelligens som bidragit kraftigt till utvecklingen, bland annat genom Transformer-arkitekturen år 2017. Google lät även en begränsad skara testa en chattbott flera månader innan OpenAI släppte ChatGPT – men blev ändå överrumplat.

Sedan dess har Googles satsning på stora språkmodeller och generativ AI inte framstått som lugn och metodisk med en tydlig långsiktig strategi, utan istället som en impulsiv, halvt ogenomtänkt reaktion på konkurrensen från OpenAI och Microsoft.

Hela Googles AI-lansering har varit rörig. Vad hände med ”Assistant with Bard” som Google tillkännagav i höstas? Vi tar för givet att ”Assistant with Bard” är borta till förmån för Gemini, eftersom Gemini-appen är vad Google sa att ”Assistant with Bard” skulle bli. Varför användes överhuvudtaget namnet Bard om det bara var tillfälligt? Varför introducerades ”Duet AI” för Google Workspace om det namnet också slopades?

Vad kommer hända med Google-assistenten i framtiden? Kommer den helt ersättas av Gemini, kommer Gemini på sikt bli Google-assistenten, eller kommer Google ha två olika digitala assistenter samtidigt? Varför kan européer betala för Gemini Advanced utan att ens ha tillgång till Androidappen eller bildgenerering? Senaste infallet är som bekant namnbytet till Gemini.

Our mission with Bard has always been to give you direct access to our AI models, and Gemini represents our most capable family of models. To reflect this, Bard will now simply be known as Gemini.

Googles resonemang är att den stora språkmodellen som driver chattbotten heter Gemini, så chattbotten ska därför heta Gemini för att spegla språkmodellen. Men vad spelar namnet på den stora språkmodellen för roll? Varför ska konsumenter bry sig om tekniken bakom kulisserna istället för om själva den digitala assistenten? Microsoft Copilot och ChatGPT drivs av GPT-4 och Metas språkmodell heter Llama, vilket användare inte behöver veta eller bry sig om.

Huruvida Gemini är ett bra eller dåligt namn på en AI-assistent går vi inte in på eftersom det är så subjektivt, men namnet avviker från Googles sedvanliga kanske tråkiga men väldigt bokstavliga, korta och självbeskrivande produktnamn: Assistant, Photos, Maps, Drive, Chat, Messages, Books, Translate, Music och så vidare. Gemini har tre stavelser och har fler variationer i uttal på olika språk än exempelvis Siri.

Genom att döpa produkten efter språkmodellen förbinder sig Google även att fortsätta kalla alla framtida språkmodeller för Gemini, om företaget nu anser att det är så viktigt att assistenten ska heta samma som språkmodellen. Men kanske blir det mindre rörigt framöver. Måhända blir ”Gemini” limmet som håller samman Googles satsningar på generativ AI de kommande åren.