Halv poäng till Google i Oracle-Google-tvist

Postat:
11:09 - 2011-07-25
Skribent:
| Björn E
Kommentarer:
14

Cirkusen med stämningar och motstämningar inom mobilvärlden fortsätter. Oracle har tidigare stämt Google för patentintrång i 7 patent med Android (Dalvik virtual machine) och upphovrättsintrång och krävt absurda 2.6 miljarder dollar i ersättning. Nu har Google vunnit en liten seger i domstolen då domaren förkastat detta belopp och istället valt att sätta 100 miljoner dollar som ett utgångsbelopp för den vidare rättegången.

Detta belopp kan dock justeras både upp och ner beroende på vidare bevis från både Oracle och Google.  En av anledningarna att domaren förkastade det ursprungliga kravet är att Oracle har valt att ta med hela Android när de räknat på den ”skada” som Googles patentintrång skapat. Enligt domaren är dock detta inte korrekt och han valde att använda denna bilanalogi för att förklara sitt beslut:

”The fact that Java may be a critical component of Android does not justify application of the entire market value rule. Wheels are critical to an automobile, but no one would apportion all of the demand for a car to just the wheels.”

Oracle måste istället visa hur mycket varje enskilt patentintrång har ”skadat” dem.

 Allt gick dock inte Google:s väg då domaren bland annat valde att förkasta Google:s krav att reklamintäkter som företaget har via Android inte ska räknas med när man räknar fram ett eventuellt skadestånd. Ännu värre för Google  är dock att domaren anser att Google visat en attityd är de helt enkelt säger att ”det som är mitt är mitt och det som är ditt är förhandlingsbart”. Han säger också att Google hellre väljer att köra på trots att de vet att de eventuellt gör patentintrång och chansa på att inget händer än att från början betala ett ”rättvist” pris.

Den stora frågan är dock om Google var medvetna om att de bröt mot flera patent och upphovsrätt när de skapade Dalvik Virtual Machine.  Skulle det bevisas att de verkligen gjorde det och helt medveten körde vidare så kan det bli dyrt för Google, både när det gäller skadestånd och framtida licensavgifter.  Det finns redan nu indicier att så var fallet. Google själva tog till exempel upp det faktum att Sun erbjöd Google att licenciera hela Java för 100 miljoner dollar i tre år, något man tackade nej till. Domarens kommentar till denna information var att fråga om detta i sig inte är ett erkännande att man var medveten om att det behövdes licens och att man ändå valde att gå vidare trots att man inte haden någon licens.

Ett antal interna Google-email har också tagits upp som antyder att Google visste att de behövde licenciera Java. Bland annat antyder detta interna mail att man var medveten om detta:

What we’ve actually been asked to do by Larry and Sergey is to investigate what technology alternatives exist to Java for Android and Chrome. We’ve been over a hundred of these and think they all suck. We conclude that we need to negotiate a license for Java.

Det är lätt att sitta och ha åsikter om patent generellt och mjukvarupatent specifikt men dessa existerar och idag är det normalt att företag licencierar tekniker av varandra. Det är därför lite förvånande ifall Google skulle valt att köra på utan att licenciera tekniken då Dalvik Virtual Machine ändå får ses som en av de viktigaste delarna av Android. Det blir intressant att höra Google:s fortsatta försvar och förklaringar.

[Liten uppdatering 20110727 – Google slår tillbaka och det visar sig att Oracle försökt dölja vissa fakta. https://androidandme.com/2011/07/news/sun-ceo-fully-approved-the-use-of-java-on-android-oracle-tried-to-erase-the-evidence/, https://www.zdnet.com/blog/open-source/sun-ceo-explicitly-endorsed-javas-use-in-android-what-do-you-say-now-oracle/9285]

Så hur kommer detta utveckla sig? Själva rättegången kommer att sätta igång i oktober om inte någon av parterna begär att få mer anstånd. Det bästa vore självklart att de satt sig ner och kom överrens så att all osäkerhet runt Android försvinner. Troligt är dock att rättegången fortsätter och vi får höra mer anklagelser/påståenden från båda sidorna. Det är väl bara att ta fram popcornen och se hur denna tungviktsmatch utvecklare sig.

 Vi kan rekommendera siten FossPatents som har skrivit flera intressanta artiklar om rättegången.

Artikel 1 hos FossPatents, Artikel 2 hos FossPatents

Källa: FossPatents via Engadget

Lägsta pris på Samsung Galaxy S II på Prisjakt just nu:
Lägsta pris på HTC Sensation på Prisjakt just nu:
Lägsta pris på Sony Ericsson Xperia arc på Prisjakt just nu: