Nu kan ditt Google-konto befrias från lösenord

Postat:
15:46 - 2023-05-03
Skribent:
| Lars A
Kommentarer:
7

I ett inlägg med den skämtsamma rubriken ”so long passwords, thanks for all the phish” har Google meddelat att från och med idag behöver vi inte längre logga in på Google-konton med lösenord. Användare kan istället välja att använda den säkrare och smidigare ersättaren passkeys som anammats av teknikjättarna.

De som aktiverar passkey som komplement behöver inte ange tvåstegsverifiering när de loggar in eftersom det extrasteget inte längre behövs. När passkeys aktiveras loggar användare istället in med deras mobilers biometriska verifiering eller deras lokala PIN-kod.

Passkeys are a more convenient and safer alternative to passwords. They work on all major platforms and browsers, and allow users to sign in by unlocking their computer or mobile device with their fingerprint, face recognition or a local PIN.

Fördelen på sikt är att vi inte längre behöver hålla reda på en mängd olika lösenord av typen ”pML?;3Sx~W?_{^4X” – vi kommer rentav inte behöva hålla reda på ett enda lösenord. Vi kan inte utsättas för nätfiske-attacker för det finns inget lösenord att fiska fram. Och tvåstegsverifieringskoder som skickas via SMS kan inte snappas upp genom nummerkloning, eftersom ingen 2FA behövs.

De som redan känner sig redo att aktivera passkey för Google-kontot kan göra det härifrån.

Texten har tillfogats en rättelse

Passkeys are a new way to sign in to apps and websites. They’re both easier to use and more secure than passwords, so users no longer need to rely on the names of pets, birthdays or the infamous “password123.”

Instead, passkeys let users sign in to apps and sites the same way they unlock their devices: with a fingerprint, a face scan or a screen lock PIN. And, unlike passwords, passkeys are resistant to online attacks like phishing, making them more secure than things like SMS one-time codes.

Senaste artiklarna om PASSKEYS

→ Se fler artiklar om ämnet