PTS: Mängden mobil datatrafik ökade med 35 procent under 2016

Postat:
14:17 - 2017-05-23
Skribent:
| Eric N
Kommentarer:
12

I Post och Telestyrelsens senaste rapport  – Svensk telekommarknad 2016 – framgår att mängden överförd data i mobilnäten fortsätter att öka. I jämförelse med 2015 har datatrafiken ökat med 35% och uppgick till hela 639 000 terabyte eller 639 petabyte under 2016.

Antalet mobilabonnemang med samtalstjänst och över 1 Gbyte data, (mestadels abonnemang för smarta mobiltelefoner) har ökat med 15 procent till 7,7 miljoner. Övriga mobilabonnemangsformer minskar. Denna minskning beror på att det finns färre privata kontantkort, färre mobilabonnemang med samtalstjänst utan eller med lite data (under 1 Gbyte) samt abonnemang med endast data. Totala antalet mobilabonnemang uppgick till 14,6 miljoner den sista december 2016, vilket är en minskning med 1 procent.

–PTS

Det totala antalet mobilabonnemang uppgick till 14,6 miljoner stycken vid slutet på 2016 vilket innebär en minskning med en procent i förhållande till föregående år. Andelen kontantkort har sjunkit under det senaste decenniet och utgjorde 26 procent av alla abonnemang i december 2016. Motsvarande andel var 57 procent för tio år sedan.

Till operatörer som rapporterat in färre abonnemang hör Tele2 med 176 000 färre, Lycamobile med 93 000 färre och Mundio mobile med 55 000 färre än föregående år.

Tele 2 minskade sin marknadsandel från 27,4 procent till 26,5 procent. Hi3G eller Tre ökade från 13 procent till 13,6. Lycamobile var med 2 procent av abonnemangen den största operatören i gruppen ”övriga”. Tele 2 (exklusive TDC) minskade sin marknadsandel från 27,4 till 26,5 procent. Telia ökade från 35,5 procent till 35,8 medan Telenor ökade från 17,2 procent till 17,8.

Mängden överförd data ökar med omkring 30% om året sedan PTS startade sina mätningar.

Enligt PTS rapport har mängden överförd data ökat från 472 petabyte till 639 petabyte vilket motsvarar en ökning med 35%. Den största andelen överförd data (320 petabyte, eller omkring 50% av trafikmängden) står abonnemang med samtals- och datatjänster med 1 GB surfpott eller mer för. Vid tidigare mätningar har trafikökningen kretsat kring 30% och så även under 2016.

Den genomsnittliga användaren med ett telefon- och dataabonnemang om mer än 1 GB/mån förbrukade knappt 4GB per månad.

Fördelningen av den mobila datatrafiken ser ut så här: Telenor (28 %), Tele2 (27 %), Telia Company 22 %), Hi3G (21 %) och Nett1 (2 %).

Ur samma rapport framgår att:

  • Antalet mobilabonnemang för enbart samtal utan data har minskat med 17% till 2,5 miljoner.
  • Antalet mobilabonnemang med lite data (mindre än 1 GB/mån) har minskat med 20% till 2,4 miljoner.
  • Mobilabonnemang med mer än 1 GB data per månad har ökat med 15% till 7,7 miljoner.
  • Abonnemang med endast mobilt bredband minskar med 4% till 2,1 miljoner.
  • Abonnemang som använt LTE/4G ökade med 22% (uppgick till 62% av alla abonnemang med data från tidigare 40%).
  • Den sammanlagda datatrafiken i LTE-näten uppgick till 440 000 terabyte, vilket var 70 procent av den totala datatrafiken i mobilnäten.
  • Abonnemang för M2M-tjänster har ökat med 28% till totalt 8,8 miljoner st. Telenor hade 80% av M2M-abonnemangen, Telia 10%.
  • Antalet SMS minskade med 8% från föregående år till 9 miljarder. Minskningen startade 2011 och har fortsatt för varje år sedan dess.

Om ökningstakten håller i sig kommer den samlade datatrafiken i mobilnäten att uppgå till 860 petabyte under 2017 för att under 2018 nå 1066 petabyte eller lite mer än 1 exabyte.