Tips: Så här gör du för att få flytande fönster i Android

Postat:
07:40 - 2023-05-22
Skribent:
| Lars A
Kommentarer:
7

Android erbjuder en dold experimentell funktion som gör att appar kan visas som flytande fönster ovanpå hemskärmen i stil med Windows. Huruvida flytande fönster är en användbar finess eller inte låter vi vara osagt, men ju större skärmen är desto större är även potentialen.

Första steget är att aktivera de dolda utvecklarinställningarna ifall de inte redan är aktiva. Utvecklarinställningarna aktiveras genom att gå till inställningar > om telefonen och därefter trycka upprepade gånger på versionsnumret längst ned. Därefter visas utvecklarinställningarna här: inställningar > utvecklaralternativ.

Aktivera inställningen ”frihandsfönster” långt ned i listan bland utvecklaralternativen. Snabbast är kanske att söka efter inställningen. Android behöver starta om för att funktionen ska kunna aktiveras.

Efter omstarten går det att göra så att appar flyter runt i gränssnittet genom att öppna multikörningsmenyn, trycka på ikonen ovanför appen du vill få att flyta och slutligen välja ”fritt format”. Det går att ändra storlek på rutorna och flytta runt fönstren.

Om du startar en annan app försvinner det flytande fönstret. Men om du sätter en app i ”fritt format”-läget och därefter startar en annan app du tidigare haft som flytande fönster, kan båda vara framme samtidigt. Hemskärmen kan på så vis fyllas med flytande appar.