Apple slutar (temporärt?) att sälja Watch Series 9 och Ultra 2 via sin onlinebutik i USA

Postat:
19:35 - 2023-12-22
Skribent:
| Hugo
Kommentarer:
3

Under en pågående rättstvist mellan Apple och Masimo, en tillverkare av medicinsk utrustning, har Apple beslutat att omedelbart stoppa försäljningen av Apple Watch Series 9 och Ultra 2 via sin onlinebutik. De tu klockorna i fråga går fortfarande att köpa i Apples fysiska butiker fram till och med den 24 december.

Rättstvisten handlar om metoden Apple använder för att låta Series 9 och Ultra 2 utföra en mätning av blodsyrenivån i blodet hos bäraren, vilket Masimo – och amerikanska ITC (International Trade Commission) – menar inkräktar på deras patent.

ITC har som ett led i tvisten beslutat om ett importförbud till USA av modellerna i fråga, ett beslut vilket Apple försökte – och misslyckades – överklaga. Importförbudet är avsett att träda i kraft den 26 december.

Det faktumet att Apple har dragit in försäljningen av dessa tu modeller i USA kan å ena sidan tolkas som att Masimo med ITC i ryggen har ett starkt bevisläge, men kan å andra sidan även tolkas som att Apple bara väljer att ta det säkre före det osäkra och inte ta några onödiga risker. Det är dock sällsynt att se giganter som Apple backa om de inte tvingas till det.

Klockmodellerna i fråga säljs fortfarande i fysiska Apple Store-butiker (i två dagar till) samt hos återförsäljare som Best Buy och Walmart.