Google Drive kommer erbjuda kategorisering av filer

Postat:
11:31 - 2024-03-17
Skribent:
| Lars A
Kommentarer:

Enligt upptäckter av Thespandroid kommer Google Drive börja erbjuda kategorisering av filer, så att de enklare kan hittas och sorteras. Användare kan redan idag kategorisera innehåll manuellt genom att helt enkelt skapa mappar och undermappar med passande namn och sortera filerna där.

En fördel med inbyggd kategorisering är dock bland annat att en fil skulle kunna tillhöra flera olika kategorier samtidigt och det blir mer användarvänligt än mappar. Finessen förväntas bli tillgänglig för samtliga använder och inte bara för Workspace-kunder.

Användare kommer kunna hantera kategoriseringen från vanliga menyn för filer vilken nås från de tre prickarna i Androidappen. Drive verkar erbjuda tolv fördefinierade kategorier men förhoppningsvis kommer användare även kunna skapa egna eller döpa om de inbyggda.