Allt om: gestnavigering

Snabbsummering

Mest kommenterad:

Föredrar du gester eller virtuella knappar som navigering?

Mest läst:

Google förklarar resonemanget bakom Androids nya gestnavigering

7 tips för att bemästra gestnavigeringen i Android

Postat:
12:03 - 2022-11-21
Skribent:
Lars A
Kommentarer:
19
Gestnavigering är standard i Android sedan 2019, då gesterna ersatte de tre virtuella knapparna. Vi kommer gå igenom hur gestnavigeringen fungerar och nämna några tips som i bästa fall kan göra navigeringen ännu smidigare. Vissa av tipsen är av det grundläggande slaget men guiden kan förhoppningsvis komma till pass för de som funderat på att […]

Läs vidare: "7 tips för att bemästra gestnavigeringen i Android"


Tillbakagesten kommer bli mer pedagogisk i Android 14

Postat:
12:55 - 2022-11-15
Skribent:
Lars A
Kommentarer:
8
I Android är det inte alltid helt uppenbart vad som kommer hända när vi går ett steg tillbaka. Enligt Google leder detta till att användare ibland lämnar appar av misstag och hamnar på hemskärmen. Användare har påpekat att det inte går att se ifall vi är på sista skärmen i en app innan hemskärmen. Google […]

Läs vidare: "Tillbakagesten kommer bli mer pedagogisk i Android 14"


Android 13 har ett bredare fält för gestnavigeringen

Postat:
11:11 - 2022-06-10
Skribent:
Lars A
Kommentarer:
21
En liten gränssnittsförändring i senaste betaversionen av Android 13 är att fältet för gestnavigeringen blivit större, både längre och bredare, och mer liknar fältet för IOS. Bilden ovan illustrerar skillnaden. Fältet är mest en visuell, pedagogisk ledtråd och själva gestnavigeringen hade fungerat lika bra utan något fält överhuvudtaget. Nya storleken är inte bara mer i […]

Läs vidare: "Android 13 har ett bredare fält för gestnavigeringen"


Bakåtgesten i Android 13 visar var användaren kommer hamna

Postat:
10:27 - 2022-05-13
Skribent:
Lars A
Kommentarer:
0
Android fick komplett gestnavigering i och med Android 10 år 2019, vilken då blev standard i systemet. Kommande Android 13 introducerar en nyhet för bakåtgesten kallad ”predictive back”. Tanken är att användare ska kunna se var någonstans i systemet de kommer hamna om de går bakåt. Med andra ord en slags förhandsvisning. I dagsläget visas […]

Läs vidare: "Bakåtgesten i Android 13 visar var användaren kommer hamna"


I Samsung One UI 2.5 går det att använda hemskärmsersättare tillsammans med gestnavigering

Postat:
20:06 - 2020-08-19
Skribent:
Lars A
Kommentarer:
4
När Android 10 släpptes i fjol, med gester som standardnavigering, gick det först inte använda gesterna tillsammans med hemskärmsersättare. Detta åtgärdades relativt snabbt i och med en uppdatering som landade i december för Pixel-telefoner. I Samsungs gränssnitt One UI går det dock fortfarande inte att använda Android 10-gesterna och hemskärmsersättare samtidigt. I och med One […]

Läs vidare: "I Samsung One UI 2.5 går det att använda hemskärmsersättare tillsammans med gestnavigering"


Använder du Androids nya gestnavigering?

Postat:
10:14 - 2020-08-10
Skribent:
Lars A
Kommentarer:
44
Efter att Apple introducerade Iphone X hösten 2017 med gestnavigering började Androidtillverkare implementera egna motsvarigheter i sina gränssnitt. Operativsystemet riskerade att få en förvirrande navigeringsröra, vilket fick Google att göra gestnavigering till standard i och med Android 10. Alla tillverkare måste erbjuda gestnavigeringen i nya telefoner och får heller inte puffa för egna alternativ under […]

Läs vidare: "Använder du Androids nya gestnavigering?"


GesturePlus låter dig anpassa navigationsgesterna i Android 10, utan rootaccess

Postat:
17:31 - 2020-01-20
Skribent:
Lars A
Kommentarer:
18
GesturePlus är namnet på ett nytt systemverktyg som låter användare anpassa navigationsgesterna i Android 10 – utan rootaccess. När appen har aktiverats kan användare gå ett steg tillbaka i gränssnittet genom att trycka på strecket längst ned. I övrigt fungerar gesterna som vanligt – det går fortfarande att svepa upp över strecket för att gå […]

Läs vidare: "GesturePlus låter dig anpassa navigationsgesterna i Android 10, utan rootaccess"


Vi testar Androids nya gestnavigering

Postat:
12:05 - 2019-10-30
Skribent:
Lars A
Kommentarer:
23
Android har som bekant en ny navigering som baseras på gester. Genom de nya gesterna hoppas Google minska fragmenteringen och ge systemet en enhetlig navigering som fungerar likadant oavsett modell, för att undvika potentiell förvirring. Senaste åren har nämligen tillverkare skapat sin egna gester som fungerar på lite olika vis beroende på modell. Den nya […]

Läs vidare: "Vi testar Androids nya gestnavigering"


Tillverkare får inte föreslå egna navigationsgester under första uppstarten

Postat:
10:39 - 2019-10-08
Skribent:
Lars A
Kommentarer:
7
Tillverkare måste följa avtalet ”Google Mobile Services” (GMS) för att få släppa certifierade Androidenheter. En granskning av texten visade att tillverkare inte får föreslå egna navigationsgester under installationsproceduren som visas under första uppstarten. Tillverkare kan fortfarande implementera en egen gestnavigering, men de är inte tillåtna att puffa för navigeringen på något vis – vare sig […]

Läs vidare: "Tillverkare får inte föreslå egna navigationsgester under första uppstarten"


Google förklarar resonemanget bakom Androids nya gestnavigering

Postat:
12:23 - 2019-08-10
Skribent:
Lars A
Kommentarer:
26
Att ändra hur man tar sig runt i världens största operativsystem, med flera miljarder användare, är inget som görs lättvindigt och utan eftertanke. En högljudd minoritet har kritiserat den nya gestbaserade navigeringen i Android 10 som snart släpps i skarp version. I korthet fungerar navigeringen så här: ett svep inåt från skärmens endera yttersidor leder […]

Läs vidare: "Google förklarar resonemanget bakom Androids nya gestnavigering"


Alla tillverkare måste erbjuda Androids nya gestnavigering

Postat:
13:18 - 2019-05-10
Skribent:
Lars A
Kommentarer:
5
Som tidigare diskuterats erbjuder Android 10 en ny form av gestnavigering, vilken är väldigt lik hur navigeringen går till i Iphone X. Inte oväntat kommer Google kräva att även tillverkare implementerar den nya gestnavigeringen och införa en standard, så att användare vet vad de kan förvänta sig när de skaffar en Android. Tillverkare kommer dock […]

Läs vidare: "Alla tillverkare måste erbjuda Androids nya gestnavigering"


Föredrar du gester eller virtuella knappar som navigering?

Postat:
13:29 - 2019-05-09
Skribent:
Lars A
Kommentarer:
67
En trend senaste åren när det gäller att ta sig runt i smartphones är att gester används istället för knappar. Idén är långt ifrån ny (se Palm Pre) men populariserades av Apple i och med Iphone X år 2017. Idag erbjuder så gott som alla Androidtillverkare en egen form av gestnavigering. Google tog ett litet […]

Läs vidare: "Föredrar du gester eller virtuella knappar som navigering?"


I Android Q kommer tillbakaknappen eventuellt ersättas med svep inåt från skärmkanten

Postat:
14:54 - 2019-04-23
Skribent:
Lars A
Kommentarer:
12
Androids navigering bestod länge av tre tydliga knappar: tillbaka, hem, och multikörning. I och med fjolårets Android 9 Pie introducerade Google en ny form av navigering, utan dedikerad knapp för att visa multikörningsmenyn. Att Google eventuellt kommer att göra sig av med tillbakaknappen också har diskuterats i tidigare rykten. Nu har en ny, än så […]

Läs vidare: "I Android Q kommer tillbakaknappen eventuellt ersättas med svep inåt från skärmkanten"