Tips: Rotera skärmen manuellt genom att trycka på en flytande knapp

Postat:
17:22 - 2023-02-02
Skribent:
Lars A
Kommentarer:
23

Smartphones kan som bekant genom en accelerometer känna av hur användaren håller enheten och automatiskt vrida gränssnittet mellan porträttläge och landskapsläge. Vissa föredrar dock att inaktivera den automatiska rotationen.

Främsta anledningen till att funktionen stängs av är sannolikt att personen nästan ändå alltid håller telefonen i porträttläge och att det upplevs som irriterande att gränssnittet kan vridas oavsiktligt. Något alla kanske inte lagt märke till är att det går att vrida skärmen manuellt istället genom en diskret knapp i gränssnittet.

Ifall den automatiska vridningen är avstängd visas nämligen en knapp tillfälligt nere i hörnet när enheten vrids. Ett tryck på knappen gör att gränssnittet rätter sig efter det nya läget. För att växla tillbaka behöver enheten vridas igen, följt av ett nytt tryck på knappen.

När de tre klassiska knapparna istället används för att navigera i systemet är skärmvridnings-knappen mer uppenbar, då den visas i fältet med de övriga knapparna.