Bredbandskollen uppdaterar surfstatistik – så här mycket ökade medelhastigheten under 2015

Postat:
17:20 - 2016-02-17
Skribent:
Eric N
Kommentarer:
20

Bredbandskollen publicerade nyligen en rapport avseende surfhastigheten i Sverige och redovisar samtidigt vilken av de svenska mobiloperatörerna som under fjolåret presterade bäst siffror. Internetstatistik.se som drivs av Internetstiftelsen i Sverige (IIS), precis som Bredbandskollen, har sammanfattat en del av rapporten och publicerat en rad tabeller som illustrerar förändringen över tid.

send_data

Medelhastigheten för att ta emot data över 3G/4G ökade från 12Mbit/s under 2013 till 19Mbit/s under 2015. En ökning på 7Mbit/s.

receive_data

Medelhastigheten för att skicka data över 3G/4G har i genomsnitt ökat från 5,1Mbit/s under 2013 till 10,3Mbit/s  2015. En fördubbling av medelhastigheten har alltså ägt rum under en period på två år. Värt att notera är att xDSL ökade från 1,9Mbit/s till 2,9Mbit/s under samma tidsrymd vilket innebär att mobilt bredband i genomsnitt erbjuder 7,4Mbit/s högre uppladdningshastighet.

medelhastighet_operatör

Mätresultat från mätningar med Bredbandskollens app för Android i  IOS ingår inte i rapporten. Tabellen ovar visar mätdata från Bredbandskollens webbverktyg och det är därför rimligt att anta att en stor del av användarna som utfört mätningen använt en USB-dongle eller mobilrouter.

OperatörMedelhastighet skicka
TeliaSonera21 Mbit/s
Tele219 Mbit/s
Hi3G (Tre)16 Mbit/s
Telenor15 Mbit/s
Net16 Mbit/s
TeliaSonera presterar bäst av samtliga operatörer i Bredbandskollens rapport med en hastighet på ca 21Mbit/s medan Tele 2 kretsar kring 19Mbit/s. Därefter hamnar Telenor och Tre på en delad tredjeplats med en genomsnittlig hastighet på cirka 15Mbit/s. Operatören Net1 kommer på sista plats med en medelhastighet på ca 6Mbit/s.

Hastighetsspiken för operatören Net1 mellan 2014 (1,5Mbit/s) och 2015 (6Mbit/s) förklaras av att av att de nyligen växlade till det snabbare LTE-nätet.

medelhastighet_abonnemang

Av rapporten framgår också att alla abonnemangsformer för 3G/4G som har ett intervall erbjuder en medelhastighet som ligger över intervallets angivna minsta hastighet. Abonnemangsformer som anger ”upp till” en viss hastighet har en medelhastighet som ligger nära denna. Det finns dock ett undantag i form av abonnemang med en ”upp till-hastighet” på 64Mbit/s där genomsnittshastigheten endast ligger på 20Mbit/s.

Samtliga abonnemangsformer erbjöd under 2015 en högre genomsnittshastighet jämfört med 2013. Genomsnittshastigheten för de två snabbaste abonnemangen sjönk dock under 2015 i förhållande till 2014.

anslutning

Den vanligaste uppkopplingstypen i de svenska hemmen hemmen är fortfarande xDSL- och fiberanslutningar medan mobilt bredband ligger på en tredjeplats. Tio procent av de uppkopplade svenskarna uppger samtidigt att de inte vet vad de har för typ av internetanslutning i hemmet. Enligt Bredbandskollen är mobilt bredband betydligt vanligare i åldersgrupperna över 55 år än bland de yngre internetanvändarna.

Det är vidare vanligt att ha en mobil bredbandsanslutning som komplement till en annan anslutning. Runt en fjärdedel (23%) av de med mobil bredbandsanslutning har även en annan typ av anslutning i hemmet. I hushållen med mobilt bredband finns 2,0 datorer och 1,0 surfplatta medan 80% har en smartphone. Det är vanligare bland de med mobilt bredband att ha en egen surfplatta (62%) jämfört med de som har andra uppkopplingar (54%).

TeknikAntal privata
abonnemang  
30 juni 2015
Andel av hushållen  
(totalt 4 274 000 hushåll  
31 dec 2014)
xDSL1 040 00024%
Kabel-tv614 00014%
Fiber1 495 00035%
Mobilnät1 503 00035%

Antalet privata internetabonnemang uppgick till 4 652 000 stycken i juni månad 2015. I dag har 93% av svenskarna en internetuppkoppling hemma utöver den som går att få genom mobiltelefoner.

I april 2015 kunde vi rapportera att Tre var snabbaste mobiloperatör i Sverige enligt mätuppgifter från Bredbandskollen. Denna rapport skiljer sig dock åt från ovanstående eftersom den bygger på data som inhämtats via Bredbandskollens Android- och IOS-applikation, och vi förväntar oss därför en ny rapport för specifikt mobilhastigheter någon gång under andra kvartalet i år.

Läs hela rapporten