Vi testar Android M: Systemtillåtelser och RAM-statistik

Postat:
16:19 - 2015-05-29
Skribent:
| Lars A
Kommentarer:
20

En av de största och sannolikt mest uppskattade nyheterna i Android M är manuell kontroll över vilka delar av systemet appar ska få tillgång till. Android M frågar användare om en app exempelvis ska få använda mikrofonen, när appen startas för första gången.

Det går naturligtvis även att ändra valen i efterhand. Alternativen för systemtillåtelser är dock så pass gömda (i alla fall i förhandsversionen) att de allra flesta användare inte kommer upptäcka dem. Finessen nås genom att gå till Inställningar > Appar, trycka på lilla menyknappen i högra hörnet och därefter välja ”Avancerat”.

android-m-appinstallningar-6android-m-appinstallningar-7

Där finns en kategori som heter ”Appens behörigheter” (vi förmodar att det egentligen ska stå ”Appars behörigheter”). Där visas följande avdelningar: Kalender, Kamera, Kontakter, Mikrofon, Mobil, Plats, Sensorer, och SMS.

Trycker du på en kategori visas alla appar som begärt tillgång till den delen av systemet. Genom ett reglage längst till höger intill varje app kan du neka eller bevilja tillgång. Google ger inga appar privilegier – inte ens företagets inbyggda systemappar.

tillatelser-android-m-2tillatelser-android-m-1

Det går alltså att hindra appar från att överhuvudtaget fungera genom att neka behörigheter. Vi provade att neka kameran access till kameran. Appen startades men sa att den mycket riktigt inte kan nå kameran. Vi förmodar att detta kommer lösas på ett mer pedagogiskt och användarvänligt vis i skarpa versionen.

Google påpekar dock när appar ”designats för en äldre version av Android” och att appar kan sluta fungera om tillgång nekas. Behörighetsskärmen har därtill ett menyalternativ som inte översatts än: ”Show legacy”. Då visas även kategorierna ”Bokmärken och historik” samt ”Dina sociala uppgifter”.

android-m-appinstallningar-11android-m-appinstallningar-10

Statistik för arbetsminne

android-m-appinstallningar-4android-m-appinstallningar-5

De avancerade inställningarna för appar visar även en mer detaljerad statistik över RAM-användandet än tidigare. Det går att se högsta och genomsnittliga användande för enskilda appar under de senaste timmarna.

Skärmen indikerar även hur RAM-prestandan ser ut överlag. På vår Nexus 5 med förhandsversionen av Android M bedömdes prestandan vara god och 40% av arbetsminnet hade använts under de senaste fyra timmarna.

Senaste artiklarna om VI TESTAR ANDROID M

→ Se fler artiklar om ämnet